Javno zbiranje ponudb REDNI ŠOLSKI PREVOZI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

31 Avgust, 2017 - 16:47

Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje, dne 31.08.2017 objavlja obvestilo o javnem zbiranju ponudb za:

REDNI ŠOLSKI PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Predmet zbiranja ponudb je izvajanje dnevnega prevoza otrok s posebnimi potrebami iz občine Kobilje v šolskem letu 2017/2018 v Osnovno šolo IV Murska Sobota.

Rok opravljanja storitve: šolsko leto 2017/2018 (od 25.09.2017 do 25.06.2018)


Rok za oddajo ponudbe:  15. september 2017.


Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.


Kontaktna oseba s strani naročnika je Boštjan Horvat, telefon 02 579 92 20,  elektronski naslov obcina@kobilje.si.

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku