Obvestilo - Lovska družina Kobilje

16 Februar, 2021 - 08:00

Spoštovani obiskovalci gozdov in drugih površin v naravnem okolju!

Obveščamo vas, da je vsako pobiranje ali zbiranje odpadlega rogovja jelenjadi in srnjadi prepovedano dejanje in se obravnava kot nezakonit lov. Po Zakonu o divjadi in lovstvu je lov: iskanje, opazovanje, zasledovanje, vabljenje in čakanje divjadi s ciljem upleniti divjad ali odloviti divjad živo ter pobiranje divjadi ali njenih delov.  ( 13. točka 5. člena ZDLov-1 ). Z globo do 1.200 € se kaznuje oseba, ki lovi divjad in nima lovske izkaznice. Lovska inšpekcija bo v sodelovanju s Policijo in lovskimi čuvaji izvajala poostren nadzor nad spoštovanjem zakonodaje. Vsako tako najdeno rogovje jelenjadi in srnjadi oz. delov divjadi na območju LD Kobilje je potrebno prijaviti oz. predati Lovski družini Kobilje. 
 
Sebastijan Soršak
Inšpektor za lovstvo

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO

INŠPEKCIJA ZA LOVSTVO IN RIBIŠTVO

-A A +A

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku