3. redna seja

Dnevni red

  1. 1. Potrditev zapisnika 2. redne seje
  2. 2. Realizacija/uresničevanje sklepov
  3. 3. Predlog proračuna občine Kobilje za leto 2019 – druga obravnav, poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
  4. 4. Predlogi in pobude
  5. 5. Razno

Informacije o seji

Vabilo na 3. redno sejo Občinskega sveta občine Kobiljeki bo v četrtek 14. februarja 2019 s pričetkom ob 18.00 uri  v sejni sobi občine Kobilje.