PGD Kobilje

Predsednik društva: Milan Ferencek, tel.št.: 041 354 831

Občinski poveljnik: Matej Puhan, tel.št.: 031 888 095

Tajnik: Tomaž Zver, tel.št.: 051 339 189

Email: pgd.kobilje@gmail.com

 

120. letnica gasilstva

Leta 2009 je PGD Kobilje praznovalo 120 let gasilstva na Kobilju. Praznovanja se je udeležilo okrog 400 gasilcev iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške. Tako je bilo v postroju praporov kar 36 praporščakov. Slavnostni govornik je bil predsednik Gasilske zveze Slovenije Anton Koren. Društvo je prejelo zlati znak Civilne zaščite. Vsa ta leta je društvo dobro sodelovalo z vsemi gasilskimi društvi v naši okolici in izven, še posebej z društvoma PIGD Termoelektrarna Trbovlje in DVD Mihovljan. Društvo tudi zelo dobro sodeluje z osnovno šolo in občino. 

Naše društvo šteje 232 članov, od tega je 23 operativcev, ostalo so podporni člani. Imamo pet desetin:pionirji, mladinci, člani, članice, veterani. Razpolagamo s sodobno opremo za gašenje. Tako imamo orodno vozilo TAM, vozilo Iveco z 1000 litri vode, obe vozili sta polni opreme za gašenje, 11 požarnih oblek in 4 dihalne aparate.

Beseda hvala naj velja vsem, ki so v teh 120. letih bili v vrstah gasilcev ali v vodstvu gasilskega društva, da so društvo uspešno vodili in vsem tistim, ki so danes člani in tistim, ki se vključujejo v naše vrste. Hvala vsem tistim, ki ste s svojimi prispevki in na kakršenkoli način omogočili, da smo prireditev ob 120. obletnici uspešno izpeljali. Z gasilskim pozdravom

NA POMOČ                                                                               UO in NO

                                                                                     Predsednik PGD Kobilje leta 2009                                                                                                                               Drago Zver

Zgodovina gasilstva na Kobilju

Prvo prostovoljno in organizirano gasilstvo se je pričelo v prvi polovici 19. stoletja na nemškem. Pri nas na slovenskem pa pred 140. leti v Metliki. V naših krajih je bila Lendava prva, ki je ustanovila prostovoljno gasilsko društvo. Po nekaj letih so ji sledili tudi Kobiljčani. 

Pobudo za ustanovitev društva je dal 1889 leta takratni Kobiljski župan Franc Miholič. Društvo je ob ustanovitvi štelo 20 članov. Uspehi Kobiljskih gasilcev so bili že leto po ustanovitvi zelo znani po okoliških vaseh, že zaradi brizgalne, ki je bila za tisti čas zelo dobra.

Leta 1924 se je porodila želja po novem gasilskem domu. Takratnemu vodstvu je uspelo pridobiti zemljišče za novi gasilski dom v "starem potoku". Kar nekajkrat so Kobiljski gasilci sodelovali pri požarih na Madžarskem.

Leta 1939 je društvo praznovalo 50. letnico obstoja. Štelo je 59 rednih članov in 22 naraščajnikov. Prv izredna seja po drugi svetovni vojni je bila po osvoboditvi Jugoslavije leta 1945. V tem in naslednjih letih so gasilci uredili gasilski dom, priskrbeli opremo. Leta 1954 je društvo štelo 91 članov in 41 pionirjev. To je največje število članov v 65. letih. V naslednjih letih se je društvo posodabljalo z gasilsko opremo, leta 1962 je društvo razvilo svoj prapor, leta 1975 pa je društvo nabavilo novo MB Ziegler. Leta 1980 je bil položen temeljni kamen za izgradnjo novega gasilskega doma, ki je bil avgusta naslednje leto tudi pod streho.

V 80. letih je bila podpisana listina o pobratenju PIGD Cementarna Trbovlje in navezani stiki z PIGD Termoelektrarna Trbovlje. Leta 1989 je društvo praznovalo 100 obletnico svojega obstoja. V naslednjih letih smo navezali stike z gasilskim društvom iz Madžarske, Zalabaksa in z gasilskim društvom iz Hrvaške, Mihovljan.

Leta 2004 smo nabavili podvozje vozila Iveco Eurocargo in ustanovili veteransko ekipo. 13. avgusta 2006 smo svečano prevzeli novo gasilsko vozilo GVV-2, ki ima poleg opreme za gašenje še 1000 literski rezervoar za vodo.

 

Prireditve v letu 2014:

  • Gasilska maškarada 02.03.
  • Orientacijski tek gasilske mladine; mesec maj
  • Ocenjevanje društva; mesec maj
  • Srečanje gasilcev; mesec junij
  • Mesec požarne varnosti; mesec oktober
  • Gasilski kviz mladine; mesec oktober/november

Fotoutrinki