Gospodarstvo

V Občini Kobilje je registriranih 12 samostojnih podjetnikov, štiri družbe omejeno odgovornostjo in pet večjih kmetij.

Na spletni strani predstavljamo podjetnike in družbe, ki so se odzvali našemu vabilu, da se njihova dejavnost oziroma naslov njihove spletne strani objavi na spletni strani občine, v rubriki gospodarstvo.

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku