Nadzorni odbor

Člani:

  • Aleš LUTAR, Kobilje 69 - predsednik
  • Maja KAPLJA, Kobilje 175 - podpredsednica
  • Stanko ANTOLIN, Kobilje 195
  • Bojana BUKOVEC, Kobilje 2
  • Rozalija FERENCEK, Kobilje 168

 

e-pošta: nadzorniodbor@kobilje.si  

Zainteresirana javnost lahko poda pobude, vprašanja v zvezi s pristojnostmi dela Nadzornega odbora Občine Kobilje tudi preko zgoraj navedene e-pošte.

 

Nadzorni odbor:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna
  • nadzuruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku