Nadzorni odbor

Člani:

 • Aleš LUTAR, Kobilje 69 - predsednik
 • Maja KAPLJA, Kobilje 175 - podpredsednica
 • Stanko ANTOLIN, Kobilje 195
 • Bojana BUKOVEC, Kobilje 2
 • Rozalija FERENCEK, Kobilje 168

 

e-pošta: nadzorniodbor@kobilje.si  

Zainteresirana javnost lahko poda pobude, vprašanja v zvezi s pristojnostmi dela Nadzornega odbora Občine Kobilje tudi preko zgoraj navedene e-pošte.

 

Nadzorni odbor:

 • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine
 • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna
 • nadzuruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

 • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
 • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
 •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
 • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
 • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku