8. junij - Svetovni dan gasilcev 2021

8 Junij, 2021 - 08:09

Danes je 8. junij, ko obeležujemo mednarodni dan gasilcev. Čeprav so razlage o tem, zakaj je določen ravno 8. junij kot dan gasilcev, različne (ena od njih pravi, da je bilo na ta dan ustanovljeno prvo prostovoljno gasilsko društvo v Nemčiji), je dejstvo, da imajo v mednarodnem merilu tudi gasilci svoj dan. To si glede na opravljanje težke, a izjemno humane dejavnosti, zagotovo tudi zaslužijo.

Gasilci so nosilci nalog na področju gašenja in reševanja v primeru požarov ter na področju zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. To so dokazali z uspešnim posredovanjem gasilcev na intervencijah ob velikih poplavah, ob potresih, v plazovih in neurjih.

Z Odredbo s prenosom nalog zaščite in reševanja in kasneje z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na gasilske enote, je gasilska organizacija uradno postala najpomembnejša in najštevilčnejša splošno reševalna služba v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomemben dejavnik pri zagotavljanju nacionalne varnosti na tem področju.

Galerija slik

-A A +A

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku