Evidenčno naročilo za sanacijo strehe na športno medgeneracijskem centru

17 September, 2018 - 20:35

Spoštovani,

Naročnik objavlja evidenčno naročilo. Predmet evidenčnega naročila je sanacija strehe na športno medgeneracijskem centru. Predmetno naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope.

 

Naročnik je predvidel, da se bo naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

Rok za postavljanje vprašanj do 24.09.2018 do 09:00

Rok za predložitev ponudb do 27.09.2018 do 15.00

 

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

osebno na naslov: OBČINA KOBILJE, KOBILJE 56, 9227 KOBILJE

po pošti na naslov: OBČINA KOBILJE, KOBILJE 56, 9227 KOBILJE

 

Ponudnik naj ponudbo odda v zapečatenem ovitku z jasno oznako NE ODPIRAJ – PONUDBA »Sanacija strehe na športno medgeneracijskem centru«. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail ponudnika. V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe pooblaščeni osebi naročnika oziroma potrdilo o oddaji pošiljke na pošti (oziroma pri drugem izvajalcu poštnih storitev).

 

Več informacij o evidenčnem naročil je v dokumentu razpisna dokumentacija.

Datoteke

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku