Evidenčno naročilo za ureditev skupnih prostorov in rušitvena dela v prostorih predvidenih za stanovanja na lokacij Kobilje 36

7 September, 2018 - 17:07

Spoštovani,

Naročnik objavlja evidenčno naročilo. Predmet evidenčnega naročila je ureditev skupnih prostorov in rušitvena dela v prostorih predvidenih za stanovanja na lokacij Kobilje 36. Predmetno naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope.

 

Naročnik je predvidel, da se bo naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

Rok za postavljanje vprašanj do 14.09.2018 do 09:00

Rok za predložitev ponudb do 19.09.2018 do 17.00

 

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

osebno na naslov: OBČINA KOBILJE, KOBILJE 56, 9227 KOBILJE

po pošti na naslov: OBČINA KOBILJE, KOBILJE 56, 9227 KOBILJE

 

Ponudnik naj ponudbo odda v zapečatenem ovitku z jasno oznako NE ODPIRAJ – PONUDBA »Ureditev skupnih prostorov in rušitvena dela v prostorih predvidenih za stanovanja na lokaciji Kobilje 36«. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail ponudnika. V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe pooblaščeni osebi naročnika oziroma potrdilo o oddaji pošiljke na pošti (oziroma pri drugem izvajalcu poštnih storitev).

 

Več informacij o evidenčnem naročil je v dokumentu razpisna dokumentacija.

 

 

Datoteke

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku