Lokalne volitve 2018

3 September, 2018 - 22:49

Spoštovani!

Obvestila in obrazce v zvezi z lokalnimi volitvami v Občini Kobilje v letu 2018 najdete na spletni strani Občine Kobilje v zavitku Občina, rubrika Lokalne volitve 2018.

povezava:

https://www.kobilje.si/novice/lokalne-volitve-2018/1280

 

Spletna stran Državne volilne komisije

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-...

 

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kobilje (priloga in povezava) 

http://www.lex-localis.info/files/a2c1dc68-15db-47be-83f9-67b0b2711351/6...

 

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kobilje

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kobilje (priloga)

 

Pogoji brezplačna plakatna mesta

Pogodji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v Občini Kobilje v času volilne kampanje za redne volitve v občinski svet in redne volitve župana (priloga)

 

Sklepi Občinske volilne Komisije Kobilje

Sklep o določitvi volišč (priloga)

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpor volivcev za kandidature za župana Občine Kobilje na rednih lokalnih volitvah v letu 2018 (priloga)

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpor volivcev za člane Občinskega sveta Občine Kobilje na rednih lokalnih volitvah v letu 2018 (priloga)

 

Predlaganje kandidatov za predsednika in člane volilnega odbora ter njihovih namestnikov

Obvestilo - Predlaganje kandidatov za predsednika in člane volilnih odborov ter njihovih namestnikov (priloga)

Obrazec- Predlog predlagatelja (priloga)

Obrazec - Izjava kandidata (priloga)

 

Podpora volivcev za kandidature za župana in člane Občinskega sveta

Obrazec LV 1 - Podpora kandidaturi za župana (priloga)

Obrazec LV 2 - Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta (priloga)

 

Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci - LOKALNE VOLITVE 2018

V skladu z drugim odstavkom 12. člena Statuta občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2016) se Občinski svet voli po večinskem volilnem sistemu.

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/postopek-kandidiranja-in-instru...

 

Pojasnilo službe za lokalno samoupravo glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbe

Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti. Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob načrtovanju informacijske podpore rednih lokalnih volitev z izvajalcem dogovorilo, da bo v aplikacijo vnesel seznam, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj primerno za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov. Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu https://www.nok.si/. Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta. Pri rubriki »strokovni ali znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj.

 

Napovednik

Trenutno ni napovedanega nobenega dogodka.

Društva v Kobilju

  • Čebelarstvo v Kobilju ima že dolgo zgodovino, saj njegovi začetki segajo v obdobje okoli prve ...
  • Društvo skrbi za popestritev dogajanja v občini ter vsako leto prireja tri večje prireditve....
  •  V društvu se želimo dotakniti čim več področij življenja, ohranjati tradicijo in v naš košček ...
  • Lovska družina Kobilje gospodari z malo in veliko divjadjo na območju Kobilja, Motvarjevcev in...
  • Gasilstvo v Kobilju deluje že več kot 120 let, društvo pa šteje 232 članov, od tega 23 operativcev.


Spremljaj nas na Facebooku