1. izredna seja

Dnevni red

V A B I L O

 

na 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje, ki bo v sredo 26. junija 2019 s pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje. 

 

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje in zaradi koriščenja sredstev 23. člena ZOF-1 ter posledično potrebe po potrditvi novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Vzpostavitev športno medgeneracijskega centra in potrditvi  Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Parkirišče ob športno medgeneracijskem centru ter obravnave tretje točke, sklicujem 1. izredno sejo občinskega sveta, z naslednjim

 

predlogom dnevnega reda:

 

1. Obravnava in potrditev novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Vzpostavitev športno medgeneracijskega centra

2. Obravnava in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Parkirišče ob športno medgeneracijskem centru  

3. Sprejem sklepa o izdaji soglasja k Letnemu poročilu zavoda Zdravstvenega doma Lendava za leto 2018 in k programu dela ter finančnemu načrtu za leto 2019.

Vljudno vabljeni!                                                                                       

                                                                                   Župan

                                                                              Robert ŠČAP l.r.