2. redna seja

Dnevni red

 1. 1. Potrditev zapisnikov 1. redne konstitutivne seje
 2. 2. Realizacija/uresničevanje sklepov
 3. 3. Imenovanje Nadzornega odbora, poročevalec: mag. Darko Horvat, predsednik KMVI
 4. 4. Imenovanje Odbora za negospodarske dejavnosti, poročevalec: mag. Darko Horvat, predsednik KMVI
 5. 5. Imenovanje Odbora za gospodarske dejavnostiporočevalec: mag. Darko Horvat, predsednik KMVI
 6. 6. Imenovanje Odbora za kmetijstvoporočevalec: mag. Darko Horvat, predsednik KMVI
 7. 7. Imenovanje Odbora za varstvo okolja in urejanje prostoraporočevalec: mag. Darko Horvat, predsednik KMVI
 8. 8. Imenovanje Statutarno pravne komisijeporočevalec: mag. Darko Horvat, predsednik KMVI
 9. 9. Predlog proračuna občine Kobilje za leto 2019 – prva obravnava, poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja
 10. 10. Predlogi in pobude
 11. 11. Razno

Informacije o seji

Vabilo na 2. redno sejo Občinskega sveta občine Kobilje, ki bo v četrtek 17. januarja 2019 s pričetkom ob 18.00 uri  v sejni sobi občine Kobilje.