Cenik oskrbe s pitno vodo

V skladu s podpisano upravljavsko pogodbo s podjetjem Eko park Lendava d.o.o., le ta prevzema s 01.04.2018 od Občine Kobilje celotno upravljanje vodovodnega sistema Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A v Občini Kobilje.

Občinski svet Občine Kobilje je na svoji 15. izredni seji z dne 28.03.2018 potrdil elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo – Oskrba s pitno vodo podjetja Eko park Lendava d.o.o., ki je stopil v veljavo z dne 01.04.2018.

Elaborat je pripravljen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovane cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in prinaša spremembe pri ceni vode in omrežnine, primeri sprememb in izračunov za nove cene so prikazane v spodnji tabeli, na spletni strani Občine Kobilje pa je objavljen celoten cenik.

Občinski svet je na svoji 15. izredni seji z dne 28.03.2018 sprejel sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo – omrežnina, ki se bo v letu 2018 subvencionirala v višini 55%.

 

 

Priponke

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku