Cenik oskrbe s pitno vodo

V skladu s podpisano upravljavsko pogodbo s podjetjem Eko park Lendava d.o.o., je le ta prevzel s 01.04.2018 od Občine Kobilje celotno upravljanje vodovodnega sistema Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A v Občini Kobilje.

Objavljen Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo – Oskrba s pitno vodo podjetja Eko park Lendava d.o.o. velja od 01.04.2021.

Elaborat je pripravljen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovane cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12).

Občinski svet je na svoji 15. izredni seji z dne 28.03.2018 sprejel sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo – omrežnina, ki se bo subvencionirala v višini 55%.

"Vodarina je veljavna od 01.04 2021 naprej, omrežnina pa od 01.04 2021 naprej."

 

 

-A A +A

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku