Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov

OBČINA KOBILJE, Kobilje 56, 9227 Kobilje, Matična: 5874734000 (v nadaljevanju: upravljavec) na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 24., 25. in 32. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) sprejema Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.

PDF icon Prenesi: (3.08 MB)
PDF icon Prenesi: (249.03 KB)