Projekti v izvajanju

Izgradnja kolesarske povezave Lendava-Dobrovnik-Kobilje
Za sklop 3 je pogodbena cena za dela po pogodbi določena na osnovi ponudbe in znaša: 187.817,97 EUR vključno z DDV. Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena v proračunu Občine Kobilje: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 04 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifični cilj 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«. Podpisana je tudi pogodba za Nadzor pri izgradnji kolesarske povezave s podjetjem Ingda d.o.o. kakor tudi pogodba za Koordinacijo varstva pri delu in izdelavo varnostnega načrta s podjetjem VI-Varnostni inženiring. Prisotni pri podpisu pogodbe so bili: - Župan Občine Lendava, gospod Janez Magyar - župan Občine Dobrovnik, gospod Marjan Kardinar - direktor podjetja Legartis d.o.o., gospod Matjaž Hozjan - direktor podjetja Ingda d.o.o., gospod Anton Štihec - direktor Varnostnega inženiringa, gospod Jožef Šimonka. Veseli nas, da smo s skupnimi močni uspeli pripraviti tako pomemben projekt, ki nas bo povezoval tudi na tem področju. Kolesarske povezave med občinami so vedno bolj pomembne, še posebej za naše obmejne občine.
Razvojni program je za občino pomemben strateški dokument, ki zajema pregled aktualnega stanja in smernice razvoja v obdobju med letoma 2021 in 2030.
Poudarek projekta je na vzpostavitvi športno medgeneracijske infrastrukture, ki je trenutno v zelo slabem stanju in ne omogoča normalnega izvajanja aktivnosti (predvsem bo poudarek na površinah za preživljanje prostega časa v naravi, na prostem, ki bodo namenjene različnim ciljnim skupinam).
-A A +A

Društva v Kobilju


Spremljaj nas na Facebooku