Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov