Zahteva za izdajo lokacijske informacije na območju Občine Kobilje

Oddaj vlogo

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov