Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Tomaž Gregorec
  • Namestnik predsednika, Simon Zore, mag.prav.,
  • Članica, Greta Kustec
  • Namestnica članice, Stanka Prigl
  • Članica, Sandra Ferencek Barbarič
  • Namestnik članice, Dominik Penhofer
  • Članica, Aleksandra Novak
  • Namestnica članice, Jerica Ferencek