Poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Kobilje 4806/3-585-1

14. 4. 2016 59