Pravila za izvolitev predstavnikov lokalnih skupnosti v volilno telo za volitve člana državnega sveta in določitvi kandidata za člana državnega sveta

13. 10. 2017 52