Obvestilo o označevanju drevja – odkazilu v K.O. Kobilje

10. 1. 2018 105