Poziv za predložitev predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta in člane Nadzornega odbora Občine Kobilje

28. 12. 2018 43