POGOJI za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v Občini Kobilje v času volilne kampanje za volitve za poslance Republike Slovenije v Evropski parlament

11. 3. 2019 48