Kako izvesti občne zbore in druge seje organov na daljavo?

17. 2. 2021 53