Sklep o aktiviranju Občinskega delnega načrta ZIR ob nesreči epidemije/pandemije v občini Kobilje

20. 10. 2020 195