Sadno drevo »skoriš«

Rastlinstvo in živalstvo, Naravne znamenitosti
Občina Kobilje, 9227 Kobilje