Javna razgrnitev okoljskega poročila in strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo

18. 7. 2022 48