Začetek del rušitve Zadružnega doma

6. 10. 2022 209