JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ, HUMANITARNIH ORGANIZACIJ, LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI IN DRUGIH INSTITUCIJ (RAZEN IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA), IZ PRORAČUNA OBČINE KOBILJE ZA LETO 2024

6. 5. 2024 157
06.05.2024
Javni razpisi in javni natečaji
06.06.2024 do 12:00
13.200,00 EUR
410-019/2024
06.05.2024
Sabina Forstnerič
obcina@kobilje.si
025799220