Pojasnilo NIJZ glede izdanih mnenj za organiziranje javnih shodov in javnih prireditev ter drugih oblik zbiranja

22. 10. 2020 194